Kultura

priredila: Sanja JoviŠ

 

Ko je autor prvog srpskog romana?


a) Laza LazareviŠ

b) Stevan Sremac

c) Atanasije StojkoviŠ