Kultura

priredio: Miloš Cvetić


Koja od ovih godina je bila prestupna
?


a) 1938

b) 1976

c) 1910

d) 1994