Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Kada se nalazimo u inostranstvu, koji broj prvo treba da biramo
ako želimo da razgovaramo sa nekim iz naše zemlje?a) ++387

b) ++381

c) ++389

d) ++385ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture