Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je "plava krv"?


a) Krv hladnokrvnih životinja

b) Prvi znak trovanja krvi

c) Izraz za plemićke porodice