Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Ko je napisao Otelo?a) Viljem Šekspir

b) Molijer

c) Henrik Ibzen

d) Žan-Žak Rusoostala pitanjasledeće pitanje iz kulture