Kultura

priredio: Miloš Cvetić

 

Kako su se zvali prvi osvajači južne Amerike iz Evrope?

 

a) Konkvistadori

b) Templari

c) Novi krstaši

d) Dominikanciostala pitanjasledeće pitanje iz kulture