Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta su nomadi?


a) ljudi koji puno jedu

b) pomade protiv bubujlica

c) ljudi koji se stalno sele