Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Ko je krstio Isusa Hrista?
a) Sveti Nikola

b) Sveti Jovan

c) Sveti Sava

d) Sveti Đorđeostala pitanjasledeće pitanje iz kulture