Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Kada je nastao kišobran?


a) U 18. veku

b) U 6. veku

c) U 11. veku p.n.e