Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Po kineskom horoskopu godina majmuna je:a) 2001.

b) 2002.

c) 2003.

d) 2004.ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture