Kultura

priredio: Miloš Cvetić


Ko je napisao delo "Kapital"?


a) Fridrih Engels

b) Maks Veber

c) Karl Marks

d) Vladimir Iljič Lenjin