Kultura

priredio: Miloš Cvetić


Ko je napisao knjigu Mein kampf?


a) Hegel

b) Bizmark

c) Niče

d) Hitler