Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je kabala?


a) Sveta knjiga prahrišćana

b) Zabranjeno religijsko učenje

c) Mistična struja u judaizmu