Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je jektenija?


a) Vrsta molitve u liturgiji

b) Duga sveštena odežda

c) Kratki molitvenik