Kultura

priredila: Sanja JoviŠ

 

Kada je nastala hemijska olovka?


a) U 18. veku

b) U 19.veku

c) U 20. veku