Kultura

priredio: Miloš Cvetić


Koja građevina je zadužbina Mehmed-paše Sokolovića?


a) most u Višegradu

b) Pećka patrijaršija

c) most na Žepi

d) džamija u Pljevljima