Kultura

priredio: Miloš Cvetić


Koji starogrčki filozof je tvorac paradoksa o zecu i kornjači?


a) Zenon

b) Aristotel

c) Platon

d) Sokrat