Kultura

priredio: Miloš Cvetić

U kom gradu se nalazi međunarodni aerodrom Džon Kenedi?a) u Njujorku

b) u Vašingtonu

c) u Bostonu

d) u Filadelfijiostala pitanjasledeće pitanje iz kulture