Kultura

priredio: Miloš Cvetić

 

Koja od ovih planina je najbliža Beogradu?


a) Avala

b) Kosmaj

c) Rudnik

d) Tara