Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Ko je otkrio Ameriku?

 

a) Marko Polo

b) Amerigo Vespuči

c) Kristofer Kolumboostala pitanjasledeće pitanje iz kulture