Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Koji je drugi naziv za crnu Afriku (deo kontinenta na kome žive crnci)?a) Zapadna Afrika

b) Istocna Afrika

c) Podsaharska Afrika

d) Juzna Afrikaostala pitanjasledeće pitanje iz kulture