Jezici

priredio: Miloš Cvetić

Koliko padeža ima u latinskom jeziku?


a) četiri

b) šest


c) sedam

d) devet