Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Šta je ultimogenitura?


a) Jedna od starorimskih istočnih prefektura

b) Prvi zakonik starog Rima

c) Pravo najmlađeg sina na nasledstvo