Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Kada je osnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca?


a) Nakon balkanskih ratova

b) Nakon prvog svetskog rata


c) na dan stupanja Aleksandra Karađorđevića na presto

d) usvajanjem Krfske deklaracijeostala pitanja sledeće pitanje