Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Koja supstanca se nekada nazivala "jezuitski prašak"?


a) Kinin

b) Kakao

c) Talk