Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Šta je to "sunčani kamen"?


a) Najstariji asteroid koji je pao na Zemlju

b) Sveti monolit za muslimane u Meki

c) Vrsta kompasa starih Vikingaostala pitanja sledeće pitanje