Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Šta je hrisovulja?


a) Dokument ispisan na pergamentu

b) Sveta knjiga o Hristovom životu

c) Čestica Časnog krsta na kojem je bio raspet Hrist