Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Stanovnici koje zemlje su se panično plašili Hanibala?


a) Aleksandrije

b) Kartagine

c) Atine

d) Rimaostala pitanja sledeće pitanje