Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Ko je bio Filipid?


a) Filozof

b) Pesnik


c) Vladar

d) Prvi maratonacostala pitanja sledeće pitanje