Istorija

priredila: Sanja JoviŠ

 

Kada je nastala Evropska Unija?


a) 1949. godine

b) 1969. godine

c) 1989. godine