Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Koje godine je započeta francuska buržoaska revolucija?


a) 1794

b) 1789

c) 1783

d) 1800