Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Ašanti je... ?


a) Jedina žena-faraon u starom Egiptu

b) Narod i kraljevina u Africi

c) Nekadašnji "sveti grad" u Indiji


ostala pitanja sledeće pitanje