Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Šta je apoteoza?


a) Uzdizanje među bogove

b)
Postavljenje vrhovnog poglavara u starom Rimu

c) Visoki sud u staroj Grčkoj