Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Aksum je... ?


a) Borilište rimskih gladijatora

b) Vrsta koplja koje su koristili ratnici u starom Rimu

c) Prva hrišćanska država u Africi


ostala pitanja sledeće pitanje