Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

 

Kapu sam stavio na glavu. U ovoj rečenici podvučena reč je?


a) subjekat

b) predikat

c) atribut

d) objekat