Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koji je od ovih glagola bezličan?


a) Hteti

b) Biti

c) Nedostajati

d) Treba