Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Od navedenih geografskih pojmova samo jedan je kontinent. Koji?


a) Antarktik

b) Arktik

c) Grenland

d) Indijski potkontinentostala pitanja sledeće pitanje