Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Pacifik je drugi naziv za koji okean?


a) Veliki (Tihi)

b) Atlanski

c) Indijski

d) Severni - ledeniostala pitanja sledeće pitanje