Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Koji je drugi naziv za ledeno doba?


a) Jura

b) Holocen

c) Pleistocen

d) Karbonostala pitanja sledeće pitanje