Geografija

Koji je drugi naziv za ledeno doba?

 

a) Jura

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!