Čovek

priredila: Sanja Jović

Šta su alveole?


a) Sitni kapilari u našem krvnom sistemu

b) Tanke opne koje štite naše oči

c) Mehurići u plućima pomoću kojih dišemoostala pitanjasledeće pitanje o čoveku